Aktualno

3. dani ICARUS-a u Hrvatskoj

3. dani ICARUS-a u Hrvatskoj
16. - 18. ožujka 2017., Vukovar, Gradski muzej Vukovar

ICARUS Hrvatska u suradnji s konzorcijem ICARUS (International Center for Archival Reaserch / Međunarodni centar za arhivska istraživanja), Državnim arhivom u Vukovaru i drugim partnerima organizira 3. dane ICARUS-a u Hrvatskoj pod nazivom Arhivi bez granica koji će se održati u Vukovaru, Gradski muzej Vukovar, 16. - 18. ožujka 2017. godine.

Na skupu će biti predstavljena djelatnost ICARUS-a i njegovih članova kroz raznovrsne aktivnosti na digitalizaciji i zaštiti pisane baštine u okviru tekućih arhivskih projekata i programa diljem Europe, s naglaskom na co:op projekt i digitalne platforme Monasterium, Topotheque i Matricula, kao i iskustva i mogućnosti hrvatskih arhiva i drugih baštinskih ustanova na ovom području uključujući DARIAH, COURAGE, Digitalizaciju glagoljske baštine i druge projekte.

ICARUS konzorcij sa sjedištem u Beču osnovan je 2008. godine u cilju promicanja suradnje između arhiva i drugih ustanova koje se zalažu za očuvanje kulturne baštine, te uz to permanentno razvijaju mogućnosti stručne, organizacijske i financijske podrške projektima i strategijama koji se bave dostupnošću arhivskoga gradiva u elektroničkom obliku. Od svoga osnivanja pokrenuo je više od desetak raznovrsnih EU projekata i trenutno okuplja 200 članova iz 35 europskih zemalja i Kanade među kojima su različiti arhivi, instituti, istraživački centri, fakulteti, knjižnice i drugi, uključujući i hrvatske partnere.

***
Program - 3. dani ICARUS-a