Manifestacije

Vukovarski festival komorne glazbe

Raspored događanja

Tradicija Festivala seže do 1998. godine kad su, u okviru sastanka Paneuropske unije, održane glazbene večeri koje su prerasle u Vukovarski festival komorne glazbe. Festivalske večeri održavaju se u prostorima Gradskog muzeja, Hrvatskog doma te crkve sv. Filipa i Jakova, a na njima nastupaju vrsni komorni umjetnici i ansambli iz Hrvatske te inozemstva.