Muzej u zajednici

In memoriam - Zdravko Dvojković, 1948. - 2019.

Poštovani prijatelji,

javljamo vam tužnu vijest da je naš kolega i prijatelj

ZDRAVKO DVOJKOVIĆ,
profesor povijesti umjetnosti, muzejski savjetnik, galerist, likovni kritičar, esejist, slikar, pjesnik


rođen 5. rujna 1948. u Bogdanovcima pokraj Vukovara, preminuo 5. kolovoza 2019. godine u 71. godini života.

Sahrana dragog nam kolege održat će se
u srijedu, 7. kolovoza 2019. u 13.00 sati
na Starom katoličkom groblju u Vukovaru.

Djelatnici Gradskog muzeja Vukovar

***
Povjesničar umjetnosti, galerist, likovni kritičar, esejist, slikar, pjesnik i profesor Zdravko Dvojković rođen je 5. rujna 1948. u Bogdanovcima kraj Vukovara.Osnovnu školu završio je u Vukovaru, Školu primijenjenih umjetnosti – kiparski odjel i industrijski dizajn diplomirao je u klasi akademskog kipara Ante Despota u Zagrebu 1968. godine. Na Filozofskom fakultetu u Beogradu diplomirao je 1973. povijest umjetnosti – nastavničkog smjera s temom: Hrvatski slikari Minhenskog likovnog kruga iz Zbirke Bauer i Galerije umjetnina u Vukovaru. Zaposlio se u Gradskom muzeju Vukovar 1973., kao kustos Zbirke Bauer i Galerije umjetnina Vukovar. Od 1986. do 1991. u Muzeju radi kao voditelj i kustos Zbirke umjetničkog obrta, te kao preparator i muzejski pedagog.

U progonstvu 1992. godine radi u Hrvatskom restauratorskom zavodu kao kipar restaurator, zatim u Muzeju Međimurja u Čakovcu kao kustos Zbirke slika Ladislava Kralja Međimurca i Zbirke skulptura kipara Luje Bezeredija, piše o slikarima Međimurja i priređuje retrospektivnu izložbu akademske slikarice Priske Kulčar iz Čakovca. Od 1994. do 1997. radi na dvije osnovne škole kao učitelj likovne kulture, u osnovnoj školi Gradina u Gradini (pokraj Virovitice), gdje živi s obitelji kao prognanik, i u osnovnoj školi u Špišić Bukovici. Istodobno radi na likovnim postavima i predgovorima izložbi u Gradskom muzeju Virovitica kao vanjski suradnik (izložba Virovitički likovni krug 1993. i dr.) Piše u Virovitičkom Listu i Zborniku – monografiji na temu: 100 godina slikarstva u Virovitici.

Član je vukovarsko-srijemske županijske Stručne skupine za prosvjetu i kulturu kod pregovora i provedbe Mirne reintegracije hrvatskog Podunavlja u upravno-pravni poredak Republike Hrvatske i odlazaka na okupirano područje RH putem dužnosnika UNTAES-a u Vukovar, Osijek, Beli Manastir, Erdut, Zmajevac i druga mjesta tijekom 1996. godine. Početkom 1997. vraća se u Gradski muzej Vukovar koji djeluje u progonstvu u Muzeju Mimara u Zagrebu.

Gradska lokalna uprava Vukovara 1997. prelazi iz Zagreba u Vukovar, u kojoj također radi od srpnja 1997. do 1999. kao Voditelj odsjeka za kulturu u Upravnom odjelu za društvene djelatnosti Poglavarstva grada Vukovara. Od 2000. ponovno radi u Gradskom muzeju Vukovar kao kustos i muzejski savjetnik Zbirke Bauer i Galerije umjetnina Vukovar, sve do 31. prosinca 2015. godine kada odlazi u mirovinu. Od strane Ministarstva kulture RH imenovan je članom Stručne skupine za povrat umjetničkog blaga Zbirke Bauer i drugih predmeta Gradskog muzeja Vukovar iz Novog Sada, Beograda i Dalja (odnijetih u ratnim okolnostima iz Vukovara 1991. godine). Član je, osnivač i prvi tajnik Likovne grupe Vukovar koja je djelovala pri Zbirci Bauer i Galeriji umjetnina Vukovar od 1975. do 1985. godine. Kao slikar sudionik je Likovne kolonije Ilok 1978., te Likovne kolonije Borovo 85., Likovne kolonije Suhopolje 1995., Likovne kolonije Virovitica 1994. i 2000. Do sada je izlagao na 5 samostalnih izložbi u Vukovaru, Borovu, Iloku, Gradini i Virovitici, te na skupnim izložbama u Iloku, Borovu, Vukovaru, Virovitici, Suhopolju, Gradini, Zagrebu i Beču.

Objavio je preko 250 likovnih kritika, predgovora u katalozima i govora kod predstavljanja umjetnika na otvaranjima njihovih izložbi, te ostvario niz autoriziranih likovnih postava. Tekstovi su mu objavljivani u Vukovarskim novinama, Glasu Slavonije, Glasniku slavonskih muzeja, u časopisima za kulturu i umjetnost: Kazivanja, Provincija, Zavičaj, Zbornik izabranih tema u Virovitici, Kontura-Art magazin, Istarski tjednik i Međimurski tjednik. U nakladi Gradskog muzeja Vukovar objavio je knjigu pjesama Šešir moj 2008. godine kao i monografska izdanja vezana za likovno stvaralaštva Braneta Crlenjaka, enciklopedijski poznatog vukovarskog autora, realizirajući knjigu - katalog Donacija Matijaš – 123 umjetnička djela Branka Crlenjaka 2010. godine, knjigu likovnih kritika i eseja Putovanje kroz umjetničke svjetove, 2011. godine i likovnu monografiju o vukovarskom kiparu i slikaru Branku Crlenjaku, Život posvećen umjetnosti, 2013. godine.

Poseban doprinos očuvanju likovne kulture dao je vođenjem Zbirke Bauer i Galerije umjetnina koja je zahvaljujući njegovom radu postala umjetnički identitet i likovni simbol grada Vukovara promičući i ime donatora, Vukovarca dr. Antuna Bauera, i vrijednost umjetnina sadržanih u Zbirci čije se značenje mjeri u hrvatskim razmjerima. Ispunjenje njegove profesionalne karijere svakako je autorski rad sa suradnicima na izradi stalnog postava Zbirke Bauer koji je otvoren 14. siječnja 2017. godine.

Dobitnik je Spomen medalje Vukovar predsjednika Republike Hrvatske dr. Franje Tuđmana, 21. svibnja 1999. godine za osobni doprinos uspješnom okončanju Mirne reintegracije hrvatskog Podunavlja u ustavno-pravni poredak Republike Hrvatske. Za svoj rad na promicanju kulturnih i baštinskih vrijednosti grada Vukovara, Zdravko Dvojković, muzejski savjetnik, profesor povijesti umjetnosti i kustos Zbirke Bauer i Galerije umjetnina Vukovar u Gradskom muzeju Vukovar, dobio je Nagradu za životno djelo koja mu je uručena u povodu Dana grada Vukovara 3. svibnja 2015. godine.

Ružica Marić, prof.
Ravnateljica Gradskog muzeja Vukovar