O muzeju

Natječaji

Na temelju Članka 6. Pravilnika o radu i članka 24. Statuta Gradskog muzeja Vukovar,
ravnateljica Gradskog muzeja Vukovar objavljuje

NATJEČAJ
za prijem u radni odnos na neodređeno radno vrijeme

Voditelj/ica poslova promidžbe i marketinga


Preuzmite: NATJEČAJ

Rok za podnošenje prijava je osam (8) dana od dana objave javnog natječaja na web stranici
Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i na web stranici Gradskog muzeja Vukovar.

Prijave se podnose osobno ili poštom na adresu:
Gradski muzej Vukovar
Županijska 2, 32000 Vukovar
s naznakom za "Natječaj".

U Vukovaru, 31. srpnja 2018. godine.