Zbirke

Muzej Vukovara u progonstvuZbirka pod nazivom Muzej Vukovara u progonstvu nastala je krajem 1992. godine prema ideji solidariziranja humanog svijeta oko žrtve Vukovara. Nastala kao odgovor agresiji na Hrvatsku i razaranje Vukovara, ujedno je i početak kulturne obnove Vukovara.

Stalno otvorena za nove donacije, Zbirka Muzej Vukovara u progonstvu prvi put je predstavljana široj javnosti 4. veljače 1993. godine u Muzeju Mimara u Zagrebu, kada je otvorena izložba «Prva donacija likovnih umjetnika Hrvatske za Muzej Vukovara u progonstvu«. Nekoliko mjeseci kasnije, u povodu Međunarodnog dana muzeja 18. svibnja 1993. god. otvorena je i izložba „Prve donacije likovnih umjetnika za grafičku zbirku Muzeja Vukovara u progonstvu“.

Danas Zbirka Muzej Vukovara u progonstvu broji 1600 umjetnina koje su darovali umjetnici kako iz Hrvatske tako i iz inozemstva (SAD- a, Australije, Kanade, Francuske, Irana, Italije, Izraela, Njemačke, Poljske, San Marina, Slovenije, Velike Britanije i Venezuele, Bosne i Hercegovine), koji su svojim donacijama dali svoj glas za mir.

Zastupljeno je 406 umjetnika iz cijelog svijeta, od toga 253 umjetnika iz Hrvatske i 153 inozemna umjetnika.

MREŽNI KATALOG
Muzej Vukovara u progonstvu - donacije likovnih umjetnika, ustanova i pojedinaca 1992. - 2018
DOSTUPAN JE NA
: http://mvup.muzej-vukovar.hr