O projektu

NAZIV PROJEKTA:

FoTo Muzej FoTo MuzejNOSITELJ PROJEKTA:

Gradski muzej vukovar


Kratki opis projekta:

Projektom "FoTo Muzej" unaprijediti će se kvaliteta života i socijalna integracija mladih na području grada Vukovara, razvojem novih kulturnih i umjetničkih sadržaja. Na ovaj način, usvajanjem novih znanja i vještina iz područja umjetnosti , kod mladih će se razvijati smisao za stvaralaštvo i inicijativu, slobodu mišljenja i djelovanja te samostalnost.
Provedbom projekta, sudjelujući na radionicama "Fotografija kao suvremeni medij", mladi na području grada Vukovara dobiti će priliku razviti svoje umjetničke vještine te predstaviti rezultate svog stvaralaštva na završnoj izložbi.

CILJ PROJEKTA je razvoj novog kulturno-umjetničkog programa te uključivanje mladih u svrhu promicanja važnosti umjetnosti i kulture na području grada Vukovara.
Ciljna skupina projekta su mladi s područja grada Vukovara.

Očekivani rezultati projekta:

  • razvijen novi program „Fotografija kao suvremeni medij“
  • Educirani stručnjaci o fotografiji i radu s mladima
  • Proveden program za mlade s područja grada Vukovara
  • Izrađen katalog za promociju kulture i umjetnosti
  • Izrađena 2 videa za promociju kulture i umjetnosti


Elementi projekta:

  1. Razvoj i provedba programa „Fotografija kao suvremeni medij“
  2. Promidžba i vidljivost
  3. PM Upravljanje projektom i administracija


Ukupna vrijednost projekta:

1.257.908,43 kn

Razdoblje provedbe projekta:

od 27.12.2019. godine do 27.6.2022.godine

Iznos koji sufinancira EU:

1.257.908,43 knKontakt osoba za više informacija:
Zoran Šimunović
Mob.: 099/608-5104
Tel.: 032/441-271
Ružica Marić, voditeljica projekta
E-mail: projekt.foto.muzej@gmail.com